Svatojánské proudy: Naučnou stezkou s Lilly!

11.6.2024 14:06 | Pes v batohu

Dostali jsme skvělý tip na výlet od naší kamarádky Lilly, a rádi bychom se o něj podělili i s vámi! Lilly nás zavede na naučnou stezku Svatojánské proudy, která prochází romantickým hlubokým skalnatým údolím řeky Vltavy. Tento úsek byl kdysi známý jako Svatojánské proudy, ale nyní je zatopen Štěchovickou přehradní nádrží. Trasa je mezi obcemi Štěchovice a Nové Třebenice a končí pod hrází Slapské přehrady. Během cesty nás Lilly vezme i do osady Ztracenka, která měla velký význam v historii českého trampingu. Připravte se na dobrodružství plné nádherných přírodních scenérií a zajímavých historických zastávek!

Naučná stezka začíná v obci Štěchovice na ulici Na Buku, na trase modré turistické značky, na okraji obce. Trasa končí v Nových Třebenicích, přímo nad přístavištěm parníků pod hrází Slapské přehrady. Celková délka stezky je přibližně 6 kilometrů a nabízí 12 zastávek. Stezka nemá vlastní značení, ale vede nejprve po modré turistické značce a poté většinu trasy po zelené turistické značce. Původně byla tato naučná stezka vytvořena v letech 1981–82 a současná verze vznikla v roce 1999.

Při procházce po naučné stezce se můžeme zastavit na několika zajímavých místech, která nám přiblíží krásy a přírodní bohatství regionu. Začínáme ve Štěchovicích, kde byl úvodní informační panel v době naší návštěvy zničený. Na druhé zastávce se dozvíte o jedli bělokoré, jejíž charakteristické znaky jsou popsány spolu s vyobrazením větvičky se šiškou, ačkoliv panel byl povalen mimo cestu. Třetí zastávka se věnuje místní zvěři, jako jsou muflon, prase divoké a srnec obecný, a také informacím o myslivosti a dělení zvěře na užitkovou a škodnou. Čtvrtý panel vysvětluje, jak je v České republice prováděna ochrana přírody, a představuje přírodní rezervaci Kobylí draha na protějším břehu. Pátá zastávka se zaměřuje na historickou voroplavbu na Vltavě, její pokles po první světové válce a vliv stavby přehrad na její ukončení. Šestý a sedmý panel popisují trampské hnutí a vznik osady Ztracenka, která má historický význam, ale také negativní vliv na přírodu. Na osmé zastávce se můžete seznámit s ještěrkou zelenou, slepýšem křehkým a rostlinami suchých skal, jako je rozchodník bílý či chrpa Triumfettiho. Devátá zastávka představuje suťová pole a jejich porosty, včetně borovice lesní. Desátý panel informuje o fauně ve vodních nádržích Štěchovické přehrady, včetně mloka skvrnitého a užovky podplamaté. Jedenáctá zastávka se zaměřuje na funkci lesů a vliv kolísání hladiny přehrady na pobřežní porosty, představuje např. habr obecný a různé lesní ptáky. Poslední, dvanáctý panel, se věnuje geologickému složení Vltavského kaňonu a zdejším specifickým rostlinám a živočichům, jako je tařice skalní a výr velký. Úvodní panel v Nových Třebenicích nabízí uvítání na naučné stezce, popis trasy a informace o Štěchovické a Slapské přehradě.

Kvůli povaze terénu je tato stezka určena pouze pro pěší turisty. Nejvhodnější doba k návštěvě je během suchého období, protože za jiných podmínek mohou být některé úseky obtížně průchodné. Stezka často vede po úzké římse vysoko nad hladinou Štěchovické přehrady, což ji činí nevhodnou pro osoby trpící závratěmi. Pejsky Lilly doporučuje mít na vodítku: "Naše cesta vedla ze Štěchovic. Okruh dlouhý asi cca 10kilometrů vede přes malebný břeh Vltavy. Přes osadu Ztracenka se dostanete až do Třebenic odkud je možný návrat do Prahy lodí nebo autobusem zpět do Štechovic nebo na Smíchovské nádraží. Pejsky je dobré mít na vodítku, terén je občas dost kamenitý tak aby nedošlo k nějakému úrazu. Po cestě je i několik vstupů k vodě, takže kdo máte psa vodomila, určitě to ocení."

Na závěr bychom rádi poděkovali naší kamarádce Lilly za úžasný tip na výlet. Naučná stezka Svatojánské proudy nás zavedla do kouzelného světa přírody a historie. Věříme, že i vy se při její návštěvě necháte okouzlit nádhernými výhledy, zajímavými zastávkami a nezapomenutelnými zážitky. Takže neváhejte, nazujte turistické boty, vezměte své pejsky na vodítko a vydejte se na toto dobrodružství. Děkujeme, Lilly!
Cookies

Používáme soubory cookie, ale nebojte, nebudete muset běhat extra kolo. Tyto cookies zlepšují váš zážitek na webu, aniž byste přibrali na váze. Klikněte pro souhlas a užívejte si bez obav!